Da li Vlada Kantona Sarajevo zna da bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja ne radi od 1992 godine?