"Da Skupština Kantona Sarajevo obaveže Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za sačinjavanje posebnog programa finansiranja zapošljavanja sa evidencije nezaposlenih iz kategorije članova porodica šehida i poginulih boraca,

Radeljaš Esed
Inicijativa

"Da Skupština Kantona Sarajevo obaveže Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za sačinjavanje posebnog programa finansiranja zapošljavanja sa evidencije nezaposlenih iz kategorije članova porodica šehida i poginulih boraca, te ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Ovaj program bi podrazumijevao u cjelosti finansiranje brutto plaće i doprinosa za zapošljavanje ove kategorije nezaposlenih u trajanju jedne godine.
Program bi se provodio počevši od 2012.godine i dalje kontinuirano na godišnjem nivou za najmanje 30 mladih iz ove kategorije nezaposlenih."