Zastupnička inicijativa “za provjeru stanja ispravnosti postavljenih uređaja za zvučnu signalizaciju na području Kantona Sarajevo, te mogućnosti adekvatne zaštite protiv oštećenja”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za provjeru stanja ispravnosti postavljenih uređaja za zvučnu signalizaciju na području Kantona Sarajevo, te mogućnosti adekvatne zaštite protiv oštećenja”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019