Inicijativa prema Kantonaloj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu prostornog uređenja.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

• Molim da ​upozorite upravnika Sarajevostan d.d. da na svojim ​kvartalnim izvještajima prikazuje POSEBNO rashode sa računa zgrada po pitanju PDV-a, poreza i doprinosa, kao i da na tim izvještajima poput drugih upravnika prikaže procenat naknade koji uzima shodno ugovorima izmedju etažnih vlasnika i Sarajevostana d.d. Kako bi etažni vlasnici mogli provjeriti da li se rashodi sa računa troše na osnovu zakona i ugovora.
• Molim da mi se dostavi kopija akta upozorenja.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne