Da li Vlada Vlada Kantona Sarajevo ima evidenciju o direktorima kantonalnih preduzeća i uprava, koji su zbog kršenja normativnih akta, ugrožavanja prava radnika, te drugih zloupotreba položaja kažnjavani od nadležnih sudova, inspekcija i agencija? Molim d

Samir Suljević
Pitanje

Da li Vlada Vlada Kantona Sarajevo ima evidenciju o direktorima kantonalnih preduzeća i uprava, koji su zbog kršenja normativnih akta, ugrožavanja prava radnika, te drugih zloupotreba položaja kažnjavani od nadležnih sudova, inspekcija i agencija? Molim da mi se osim imena direktora dostavi i visina kazni, te da li su te kazne plaćene iz sredstava firmi. Ukoliko imate ove informacije molim vas da mi ih dostavite i to za period posljednje tri ( 3 ) godine.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 16 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da