Inicijativa za izmjenu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritorin Kantona Sarajevo.