Molim da mi se dostave sve izmjene upisane u sudski registar od 2010. godine do danas za JU " Elektrotehnička škola za energetiku" .