Zastupničko pitanje upućeno: U kojoj je fazi realizacija Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje krađe motornih vozila u Kantonu Sarajevo, te kada se očekuje potpuna implementacija mjera preciziranih ovim planom?