Zastupnička inicijativa da​ VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu kako bi se ​deponija građevinskogotpadana RCUO Smiljevići stavila u punu funkciju i počelo odvo

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnička inicijativa da​ VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu kako bi se ​deponija građevinskogotpadana RCUO Smiljevići stavila u punu funkciju i počelo odvojeno odlaganje građevinskog otpada koji sada bespotrebno popunjava aktivne plohe i može negativno uticati na sistem otplinjavanja iste.

Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da