Inicijativa "da Vlada Kantona Sarajevo putem resornog ministarstva od svih općina u Kanton Sarajevo pribavi informaciju o stepenu realizacije skupštinske odluke, o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata".

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "da Vlada Kantona Sarajevo putem resornog ministarstva pribavi informacije o stepenu realizacije skupštinske Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata".

Proslijeđeno: