Pokrećem inicijativu radi organiziranja sastanka između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS sa udruženjem ‘Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo’ radi usaglašavanja dokumenta Informacija( Naredba ) koji se tiče hodograma,

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Pokrećem inicijativu radi organiziranja sastanka između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS sa udruženjem ‘Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo’ radi usaglašavanja dokumenta Informacija( Naredba ) koji se tiče hodograma, protokola vezanog za postupanje u kriznim situacijama u školama usljed potencijalne prijetnje sigurnosti uzrokovane nevoljnim radnjama učenika/ca u kojima postoji opasnost ugrožavanja vlastitog ili života drugih lica.
Navedeni dokument mora se preispitati uz posebnu naznaku ko i kada upućuje djecu na Kliniku za psihijatriju radi opservacije obzirom da direktor škole nema zakonsko pravo vršiti ovakve radnje . Dokument mora biti prezentiran na zakonskim osnovama u skladu sa konvencijama o pravima djece ( što zagovara i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH- Kantonalni odbor KS ) uz objektivan i razuman način i umirujuću notu, vodeći računa o mogućim posljedicama ovakvog djelovanja i potencijalne traumatizacije djece.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da