Inicijativa za sanaciju mosta u Halilovićima.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podsjetivši na inicijatvu sa prethodne sjednice vezano za obrušavanje mosta u Halilovićima i sanaciju istog, pokrenula je zastupničku inicijativu da se što hitnije reaguje kako ne bi došlo do nesretnog slučaja.

Proslijeđeno: 
Razlog ponavljanja pitanja: 
Nije odgovoreno
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019