Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.

Sanela Klarić
Pitanje

Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se
izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 30 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da