Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

 • priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
 • donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
 • bira i razrješava predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
 • utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
 • potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
 • osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
 • bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
 • usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
 • bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općinu, i Federaciju;
 • odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
 • provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
 • vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.