Pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju? Što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu"?