Da li je nagomilani dug za električnu energiju GRAS-a nastao u periodu od zadnjih godinu dana, u mandatu ove Vlade i menadžmenta? Da li je bilo dugovanja u mandatu prošle Vlade?

Konaković Elmedin
Pitanje

"Da li je nagomilani dug za električnu energiju GRAS-a nastao u periodu od zadnjih godinu dana, u mandatu ove Vlade i menadžmenta? Da li je bilo dugovanja u mandatu prošle Vlade?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Dug za električnu energiju KJKP GRAS-a je u novembru 2012. godine iznosio 2.315.117,03 KM dok je na dan 31.08.2013 iznosio 2.975.762,42 KM. Dug za električnu energiju nije nastao samo u mandatu ove Vlade već KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ima dug za struju već duži period vremena.
U prilogu odgovora dostavljamo vam „Pregled duga za struju po mjesecima za period 31.07.2012.-12.09.2013. godine“ koji nam je dostavilo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.