Inicijativa da se pokrene proces subvencionisanja ishrane u institucijama koji se bave organizacijom boravka učenika osnovnih pkola u KS