Upućujem inicijativu da se putemVlade KS uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u FBiH da izvrš ivanrednu reviziju cijene gasa kod snabdjevača gasom Energoinvesta dd Sarajevo

Elza Gaković
Inicijativa

Upućujem inicijativu da se putemVlade KS uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u FBiH da izvrš ivanrednu reviziju cijene gasa kod snabdjevača gasom Energoinvesta dd Sarajevo
OBRAZLOŽENJE
Ured za reviziju FBiH je izvrsio kompletnu reviziju poslovanja Energoinvesta dd Sarajevo u sklopu kojeg je utvrdio prihode Energoinvesta po osnovu prodaje gas a kao i rashode nastale po osnovu nabavke gasa. Prihodi su iznosili 108 mil. KM, a rashodi 102 mil. KM. Istovremeno, u javnosti je prisutna polemika o nabavnoj i prodajnoj cijeni gasa, te je zatraženo da Energoinvest javnoobjavi fakturu ruskog Gazproma ili da prezentuje nabavnu cijenu gasa. Kako Energoinvest, kompanija u većinskom vlasnistvu FBiH, ne želi da objavi cijenu nabavke gasa tražim da ovom inicijativom Ured za reviziju uradi istu analizu kao 2021. godine. Ured je nadležan za reviziju poslovanja kompanija u državnom vlasnistvu i stoga želim da na bazi ove skupštinske inicijative Ured analizira i da odgovore na javno postavljena pitanja i gdje ce gradjani KS saznat ipunu istinu kao što se to vidi za 2021. godinu. Revizija se traži za 2022. Godinui prva 3 mjeseca 2023. godine. Vlada KS je podržala resorno ministarstvo u pogledu zahtjeva za dodatno smanjenje cijene gasa i stoga, tražim o istinu putem revizije poslovanja Energoinvesta u dijelu nabavke gasa.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 20 April, 2023
Pošalji mail: 
Ne