Zastupničko pitanje vezano za rad JU Psihijatrijska bolnica.

Amel Mekić
Pitanje

Zastupnik Amel Mekić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za rad ove ustanove.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 28 Januar, 2019