Molim ministra za boračka pitanja da mi odgovori ko su članovi svih komisija koje su formirane u ministarstvu za boračka pitanja u 2015 godini. Molim da mi se dostave spiskovi sa imenima i prezimenima kao i stručnom spremom svih članova komisija sa posebn

Rasim Smajić
Pitanje

Molim ministra za boračka pitanja da mi odgovori ko su članovi svih komisija koje su formirane u ministarstvu za boračka pitanja u 2015 godini. Molim da mi se dostave spiskovi sa imenima i prezimenima kao i stručnom spremom svih članova komisija sa posebnim osvrtom na stručne komisije.
Takodje zahtjevam da se navede na koji period su imenovani i koja je visina naknade.

Ukoliko uvaženi ministar ne odgovori u što kračem mogućem roku isto pitanje postavljam premijeru Skupštine Kantona Sarajevo gos.Elmedinu Konakoviću