Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Senad Hasanović
Inicijativa

Zastupnik Senad Hasanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema resornom ministarstvu da pristupi izradi Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019
Pošalji mail: 
Da