Pokrećem inicijativu da se hitno uklone neadekvatne putokazi-table-oznake za toalet (WC) koji je postavljen na nekoliko mjesta, odnosno ulica u užem dijelu grada

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se hitno uklone neadekvatne putokazi-table-oznake za toalet (WC) koji je postavljen na nekoliko mjesta, odnosno ulica u užem dijelu grada.

U jeku turističke sezone, kada imamo na hiljade turista koji se slikaju pored značajnih objekta našeg grada, najmanje što žele je da se na slikama u pozatini vidi tabla sa dva slova WC.

Nadam se da će nadležni učiniti sve da se ruglo grada ukloni što prije, a ako postoji potreba da se ''zna'' gdje je toalet da se to označi na način kako se to radi u drugim turističkim gradovima evrope i svijeta.