Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Bilsena Šahman,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pozvati građane na racionalnu upotrebu energenata

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zašto su se počeli kažnjavati vozači električnih romobila, zar se nemože naći bolje i pravednije rješenje s obzirom da iste te građane pozivate na manju upotrebu automobila, kako bi se smanjilo zagađenje. Trenutno je i popravka tramvajske pruge i građani su kažnjeni što su se "snašli".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Povećati cijene za strane državljane u izletištima i zaštićenim podrućjima KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zašto nema vakcina protiv Covid 19 u DZ Sarajevo? Zašto Zavod za javno zdravstvo ne poziva građane na vakcinisanje i buster dozu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Damir Filipović,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Budući ste se pozvali da su informacije koje ste prikupili službena tajna shodno članu 11. Uredbe o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Službene novine KS 40/20-prećišćeni tekst) ljubazno napominjem da u članu 11. stav 3. Uredbe Ured iste informacije može otkriti i nadležnim institucijama u svrhu eventualnog provođenja postupaka iz njihove nadležnosti (sudovima, tužilaštvima, revizorima u postupcima revizije i sl.) u što sigurno kao institucija spada i Skupština Kantona Sarajevo, koja imenuje Vladu Kantona Sarajevo i shodno članu 206. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo vrši i nadzor nad radom Vlade, njenih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave.

Građani koji su se žalili i prijavili Uredu slučaj izgradnje benzinske pumpe na Dobrinji ukazivali su na rad pojedinih ministarstva u sastavu Vlade Kantona Sarajevo i njihove zakonske odgovornosti, stoga je neophodno da se u ovom slučaju omogući parlamentarni nadzor nad radom ministarstava Vlade Kantona Sarajevo kao normalnog postupka u svim demokratskim sistemima, a ne da podatke koje mogu ukazivati na protuzakonit rad pojedinih ministarstava jedina Vlada Kantona Sarajevo u čijem sastavu su i ministri na čiji je rad ukazivano mogu raspolagati prikupljenim podacima.

Napominjem da su zastupnici dobijali podatke koji su inače službena tajna npr. podaci iz inspekcijskih nadzora koji su službena tajna shodno Zakonu o inspekcija KS i slično.

Tražene podatke ne tražim kako bi oni dospjeli u javnost, ali kao izabrani predstavnik građana moram imati uvid u tražene podatke te na taj način kontrolisati u ime građana postupanje svih javnih organa koji su učestvovali u donošenju shodno zakonu potrebnih akata.

Prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka BIH kao zastupnik kantonalnog zakonodavnog tijela imam pravo na podatke koji se odnose čak na javnu sigurnost, odbranu, vanjske poslove, kao i obavještajnu i sigurnosnu djelatnost koji nose oznaku INTERNO i POVJERLJIVO i to bez prethodne sigurnosne provjere i dozvole, stoga smatram da i tražene informacije kao zastupnik mogu dobiti

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu i dopunu Pravilnika o vođenju koncesija na način da podatci o ugovorima o koncesijama budu dostupni građanima poput podataka u mnogim registrima koje je uspostavio Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Obzirom da je prostor Bjelašnice i Igmana ozbiljno napadnut urbanizacijom i sadržajima koji su suprotni Prostornom planu KS, te kako imam informaciju da postoje ideje koje bi tretirale prašumu Ravna Vala a kako se radi o slivnom području pitke vode i posebnom značaju navedenog prostora upućujem inicijativu prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da se pokrene procedura prema Zakonu o zaštiti prirode te da se prostor prašume Ravna vala proglasi Strogim rezervatim prirode

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izdalo pozitivno mišljenje na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Molim Vas da mi dostavite mišljenje izdato prema članu 34. Zakona o prostornom uređenju KS od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Obzirom da je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa dao negativno mišljenje na planirane sadržaje sa aspekta zaštite i značaja ovog prostora, kao i Ministarstvo privrede KS koje se posebno osvrnulo na utjecaj planiranih sadržaja na vodozaštitno područje, jer se radi o slivnom području pitke vode.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da se postojeći kontejneri i kante za smeće kvalitetnije zatvore i tako se sprijeći da vjetar, psi lutalice, ptice i druge životinje iznose sadržaj iz istih koji na kraju završi u prirodi, parkovima, vodotocima i ulicama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena.
Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bijeli bor po grmovima smreke na južnoj strani, te i na takav način pomognete napore koje sami građani ulažu u pošumljavanje

Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za hitnu finansijsku pomoć ženskoj košarkaškoj reprezentaciji BIH kako bi otišli na Svjetsko prvenstvo.

Potrebno im je 150.000,00 KM do ponedjeljka 15.08.2022. kako bi kupili avionske karte koje su uslov za odlazak, a dokaze o kupovini moraju poslati Međunarodnoj košarkaškoj federaciji (FIBA)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje pravnog okvira za suzbijanje korupcije u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Kantona Sarajevo, u smislu da se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom omogući nadzor, monitoring svakog podnesenog upravnog akta u prvostepenom postupku kod nadležnog kantonalnog ili općinskog organa kako bi se smanjio koruptivni rizik kod dobijanja urbanističkih, građevinskih, okolišnih, vodnih i drugih dozvola.
Sastavni dio bio bi i Registar takvih podnesaka i omogućavanje javnog praćenja toka upravnog postupka čime bi se smanjila mogućnost koruptivnog i protuzakonitog djelovanja.

Ukoliko je pravno moguće predlažem i da mišljenje Ureda o mogućim koruptivnim rizicima bude sastavni dio upravnog postupka, čak i da mišljenje bude i eliminatorni faktor ukoliko se procijeni da neki predmet predstavlja vid koruptivnog djelovanja ili drugo protupravno postupanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika I-3 razreda JU OŠ “Osman Nakaš” podnosim inicijativu da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa upravom škole obezbijedi školske ormariće, jer njihova učionica ih trenutno nema, a sve u želji da im olakšamo početak novog razdoblja u životu i spriječimo da budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge razrede.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sadnju plantaža paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta

Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite informaciju da li se Općina Hadžići obratila Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša KS u skladu sa članom 34. stav 3 Zakona o prostornom uređenju KS kada je upitanju Plan parcelacije „Brezovača“, obzirom da se radi o sadržajima poslovno stambene namjene a koji se nalaze na lokaciji koja se nalazi direktno iznad izvorišat Vrelo Bosne a gdje prema Elaboratu iz 2013. godine utvrđeno izlijevanje iz nerekonstuisanog kolektora.
Ukoliko su se obratili, molim vas da mi dostavite pismenu korespodenciju Općine i Ministarstva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika u ulici Nedima Filipovića6,8,10 i 12 te Paromlinska br.55a,55b,55c,55d,55e i 55fda KJKP RAD doo Sarajevo dozvoli parkiranje za automobile djela svojih radnikaunutar kruga direkcije kako bi se parkinzi rasteretili jer vlasnici imaju problem sa parkiranjem tokom radnog vremena kao i posjetioci pravnih lica koji imaju svoje poslovne prostore na navedenim adresama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Postavljanje kamere za mjerenje brzine na magistralnoj cesti M-18 kod spomen obilježja šehidima jedinice "Crni labudovi" naselje Ljubina zbog velikog broja saobračajnih usesa na tom lokalitetu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za korištenje otvorenog vodotoka rjeke Mošćanice za javno vodosnadbjevanje

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Stari Grad Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO za zapošljavanje DEFEKTOLOGA SOMATOPEDA u OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD, kao i drugim organizacionim jedinicama, a naročito u onim koje su imale već zaposlenog defektologa somatopeda, ali im nije produžen ugovor.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12).

Da li su granice I i II zone članom 6. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12) striktno definisane

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBIH
Puni tekst pitanja:

Zapošljavanje Specijaliste interne medicine-dijabetologa u OJ DZ Ilidža zboz zahtijeva lokalnog stanovništva

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Dostava informacije i akti koje je Ured za borbu protiv korupcije prikupio na osnovu zastupničke inicijative S.S.Bajramović o zakonitosti skladištenja kerozina na Dobrinji sa aspekta koruptivnih aktivnosti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe naše sugrađanke postavljam sljedeća pitanja:

1. Koje su kazne za građane ukoliko posjeku stablo bez dozvole u gradu?

2. Zašto se preostala i rijetka stabla u gradu ne održavaju i dožive opravdanu sječu?

3. Koliko je novih inspektora uposleno za ova pitanja u 2022. godini?

Proslijeđeno:
KJKP Park, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona