Zastupničko pitanje vezano za implementaciju zaključaka sa tematske sjednice o pitanjima mladih, te o stepenu implementacije Strategije za mlade Kantona Sarajevo.