Po čijem nalogu i na osnovu kojeg akta je izvršena ova ispravka kada je opće poznato da je Finansijski plan ZZO KS za 2014. godinu donijela ova Skupština i koliko je meni poznato ukoliko je bilo potrebno mijenjati dio sadržaja ovog dokumenta ili eventualn

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

„Po čijem nalogu i na osnovu kojeg akta je izvršena ova ispravka kada je opće poznato da je Finansijski plan ZZO KS za 2014. godinu donijela ova Skupština i koliko je meni poznato ukoliko je bilo potrebno mijenjati dio sadržaja ovog dokumenta ili eventualno otkloniti neke tehničke greške onda je ta procedura morala biti provedena na isti način kao što je bila procedura prilikom donošenja ovog finansijskog dokumenta?

Činom brisanja broja finansiranih zaposlenika samo i jedino iz Plana ove zdravstvene ustanove, a zadržavanjem svih ostalih iskazanih pokazatelja o broju zaposlenika koji će se finansirati u 2014. godini i iz drugih javnih ustanova iz oblasti zdravstva KS otvara, u namanju ruku, pitanje nekontrolisanog broja zapošljavanja u JU Dom zdravlja KS, a ujedno i pitanje odgovornosti Sekretara Skupštine koji je i potpisnik ove ispravke u Službenim novinama KS.

Tražim od nadležnih, prije svega ministra zdravstva KS, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, predsjednika UO ZZO KS da mi se danas usmeno odgovori na ovo pitanje, a od Skupštine KS utvrđivanje odgovornosti Sekretra Skupštine u smislu da li je prekoračio svoja ovlaštenja u proceduri provođenja ispravke Finansijskog plana ZZO KS za 2014. godinu i njene objave.“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je uputila Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu putem resornog ministarstva, a u vezi sa 34. Radnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31.03.2014. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 28.03.2014. godine prihvatila Amandmane da se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvrše određene korekcije u načinu raspodjele finansijskih sredstava po odrđenim pozicijama.
U prilogu Vam dostavljamo Izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-6050-4.2/14 od 28.03.2014. godine na Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu koje je Skupština na 34. Radnoj sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine usvojila o čemu postoje zapisi.
Međutim, u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu koji je objavljenj u (“Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj: 13/14) došlo je do tehničke greške u članu 5., u tabeli, koja se odnosi na JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – kolona 3. – Finansijski plan 2014., red 16 – broj finansiranih zaposlenika, te je shodno navedenom, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dana 14.04.2014. godine uputilo Prijedlog za ispravku Finansijskog plana ZZOKS Sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo.