Zastupničku inicijativa “za osnivanje Instituta za Bosanski jezik u okviru postojećeg sistema ili formiranje novog pravnog subjekta”.

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupničku inicijativa “za osnivanje Instituta za Bosanski jezik u okviru postojećeg sistema ili formiranje novog pravnog subjekta”.

Zastupnik je naveo sljedeće obrazloženje: 
“Institucionalna zaštita, promocija i stručno istraživanje Bosanskog jezika kao prijeka potreba. Od Instituta za jezik tražimo stručno misljenje o opcijama, koja je od predloženih prihvatljiva, a vodeći računa i o Ustavu Kantona Sarajevo i drugim službenim jezicima koji se koriste u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne