- “Da li Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima informaciju iz kojih rudnika na teritoriji BIH je dozvoljeno prodavati i upotrebljavati ugalj shodno članu 17. stav (1) Odluke 0 zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sara

Haris Pleho
Pitanje

- “Da li Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima informaciju iz kojih rudnika na teritoriji BIH je dozvoljeno prodavati i upotrebljavati ugalj shodno članu 17. stav (1) Odluke 0 zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16)?
Prema informacijama koje posjedujem Ministarstvo je obavljalo analize 2013. godine, da li postoje neke novije analize?
Molim da mi dostavite rezultate provedenih analiza.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da