Koji vidovi utvrđivanja odgovornosti su pokrenuti za dr. Benjamina Bejtovića u slučaju tragično preminule djevojčice „Džene Gadžun“ koja je mimo svih etičkih, moralnih i zakonskih procedura operirana u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?

Admela Hodžić
Pitanje

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) postavljam pitanje ministru zdravstva Kantona Sarajevo, Harisu Vraniću, kao rukovodiocu organa uprave koji vrši nadzor nad radom privatnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo:
Koji vidovi utvrđivanja odgovornosti su pokrenuti za dr. Benjamina Bejtovića u slučaju tragično preminule djevojčice „Džene Gadžun“ koja je mimo svih etičkih, moralnih i zakonskih procedura operirana u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?
Da li ste u okviru upravnog nadzora za koji ste nadležni preispitali rješenje o odobrenju za obavljanje privatne prakse za dr. Benjamina Bejtovića, i ako jeste koji je ishod?
Zašto nije pokrenut postupak utvrđivanja odgovornosti ljekara koji su sudjelovali u operativnom zahvatu dana 8.11.2021. godine kada je Džena Gadžun operirana i preminula usljed komplikacija u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?
Da li je pokrenut postupak utvrđivanja etičke odgovornosti dr. Benjamina Bejtovića, te u tom smislu postavljam i pitanje zašto je dr. Bejtović još uvijek član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osigranja Kantona Sarajevo?
Da li je Benjamin Bejtović, kao visokopozicionirani član političke partije Naša stranka, kojeg je na tu poziciju imenovala Vlada Kantona Sarajevo, čiji je premijer Edin Forto, koji je istovremeno i predsjednik političke partije Naša stranka, kao takav i po tom osnovu zaštićen od svih vidova odgovornosti uključujući i etičku odgovornost?
Da li je mjesto Benjamina Bejtovića u Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo cijena pojedinih članova koji čuvaju skupštinsku većinu u Kantonu Sarajevo?
Konkretno - zašto ne smijete smijeniti Benjamina Bejtovića?
Da li je i ovo jedna od 300 mjera vladajuće koalicije?
Da li je u 300 mjera predviđen isti princip zaštite pojedinaca odgovornih za tragične ishode kao u slučaju „Dženana Memića“?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 20 Juli, 2022
Pošalji mail: 
Ne