Vlada će po potrebi formirati interresorno radno tijelo u koje će inkorporirati i sve poznavaoce ove materije

Backović Zaim
Inicijativa

„Za brigu oko stvaranja uslova i pretpostavki za stavljanje ovog nemjerljivo značajnog resursa u funkciju razvoja Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo će preuzeti sve do sada urađene planske akte i iste staviti na uvid javnosti. Također, Vlada Kantona će pokrenuti aktivnosti za izradu novih planskih dokumenata u cilju brzog razvoja ovog prostora, svakako u potpunosti vodeći brigu o ekološkim i svim drugim normativima i standardima.“

„Vlada će po potrebi formirati interresorno radno tijelo u koje će inkorporirati i sve poznavaoce ove materije.“

Proslijeđeno: