Zastupnička inicijativa vezana za zimsko održavanja puteva od strane KJKP “Rad” u Kantonu Sarajevo.

Vibor Handžić
Inicijativa

Zastupnik Vibor Handžić je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio zastupničku inicijativu vezanu za zimsko održavanja puteva od strane KJKP “Rad” u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018