Inicijativa za dostavljanje podataka o izvršenju budžeta KS za 2023. godinu sa 31.10.2023, ukupno, po funkcijama, po budžetskim korisnicima u elektronskom obliku

Davor Čičić
Inicijativa

Inicijativa za dostavljanje podataka o izvršenju budžeta KS za 2023. godinu sa 31.10.2023, ukupno, po funkcijama, po budžetskim korisnicima u elektronskom obliku

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 6 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da