1.Tražim dase za stanove koji su kupljeni od straneMinistarstva za boračka pitanja uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, te dodjeljeni na korištenje pripadnicimabranilačke populacije koji su na to imali zakonsko pravo,a u vlasništvu su Kantona Sara

Elvedin Okerić
Inicijativa

1.Tražim da se za stanove koji su kupljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, te dodjeljeni na korištenje pripadnicimabranilačke populacije koji su na to imali zakonsko pravo,a u vlasništvu su Kantona Sarajevo, da se provede procedura njihove dodjele u vlasništvo trenutnim korisnicima istih.
Riječ je o 51 stanu od čega na dovršetak procedure upisa u vlasništvo Kantona Sarajevo
čeka 23 stana.
2. Za realizaciju ove inicijative zadužuje se Vlada KantonaSarajevo putem Uprave za geodetske i imovinsko pravneposlove pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KantonaSarajevo, Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva zaboračka pitanja Kantona Sarajevo.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 Avgust, 2022
Pošalji mail: 
Ne