“Da li je tačno da stanovnici MZ Dobroševići pješače tri kilometra do kontejnera kako bi bacilli smeće”?

Ademović Kenan
Pitanje

“Da li je tačno da stanovnici MZ Dobroševići pješače tri kilometra do kontejnera kako bi bacilli smeće”?

“Da li će nadležno Ministarstvo postaviti uz ulicu na svakih 50 do 100 metara par kontejnera ili ćete dozvoliti da ovi ljudi žive u nehumanim uslovima, a također napominje da ova MZ nema ni kanalizaciju”?