Inicijativa da se u Kantonu Sarajevo odmah počne sa pravljenjem spiska oboljelih koji imaju potrebu za medicinskim kanabisom.