Obzirom da sam na Osmoj Radnoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici Emiri Mikulec, a isto se odnosi na odobravanje dva projekta Inistitutu za nuklearnu medicinu KCUS, tačnije dr. Begić Ameli mimo procedura

Dževad Rađo
Pitanje

1. Obzirom da sam na Osmoj Radnoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici Emiri Mikulec, a isto se odnosi na odobravanje dva projekta Inistitutu za nuklearnu medicinu KCUS, tačnije dr. Begić Ameli mimo procedura, dobio sam odgovor od predhodne ministrice, te ovom prilikom ističem slijedeće :
Nezadovoljan sam odgovorom i istrajat ću u ovome do kraja.
U odgovoru se navodi da su projekti zaustavljeni i da je ugovor poništen što mi dodatno ukazuje na to da se radi o pokušaju maleverzacije. Također, navodi se saglasnost naučnog vijeća iz 2011.godine, dakle Projekta koji je završen.
Tražim da mi se dostave oba projekta, sva dokumentacija koju posjeduje ministarstvo vezana za projekte na koju se pozivaju u odgovoru na poslaničko pitanje : Ugovor o finansiranju projekata potpisan sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Odluku o odobravanju finansijskih sredstava broj 10 – 1/4 - 20820-1 / 15 od 21.07.2015.godine Ministarstva zdravstva na osnovu koje je sačinjen predhodni Ugovor, Sporazum o raskidu ugovra sa KCUS, a koji se tiče navednih projekata.
Također tražim informaciju do kojeg iznosa finansijskih sredstava ministrica Mikulec je mogla dodijeliti sredstva bez obaveze raspisivanja javnog poziva i provođenja javnih procedura.
Obrazloženje koje su dali smatram nelegalnim jer se postavlja pitanje zašto onda uopšte postoji praksa provođenja javnih poziva za raspodjelu finansijskih sredstava u svrhu implementacije određenih projekata.
Također tražim informaciju od ministarstva finansija :
Da li su sredstva po osnovu ova dva projekta prebačena KCUS, ako jesu u kojem iznosu ?
Dakle radi se o projektim iz 2015.godine i to :
- Značaj ventilaciono / perfuzione tomografije pluća V/P SPECT na individualizaciju tretmana plućne embolije i kućnog lijećenja na osnovu kontifikacije plućne embolije.
- Ventilaciono / perfuziono tomografije pluća V/P SPECT u procjeni hronične apstruktivne plućne bolesti – HOPB“

2. Obzirom da sam na Osmoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici DF Emiri Mikulec, a isto se odnosi na to da se lista lijekova prvo našla u apotekama pa tek onda na Vladi , te pitanje vezano za lijek Rocarttrol kako može biti skinut sa esencijalne liste, lijek koji nema zamjenu, kao i lijek Ksarelto.
Odgovorom koji sam dobio jako sam nezadovoljan, prilično ljut i povrijeđen, jer zaista odgovor govori u prilog činjenici da nas pojedini uposlenici ministarstava smatraju manje inteligentnim i neupućenim pa ću samo kratko poručiti „ Tačno je da ne možemo biti u isto vrijeme doktori, magistri farmacije, pravnici, ekonomisti, ali budite sigurni da ćemo uvijek dobiti pravu informaciju isključivo od struke ako nam to bude trebalo “.
Dakle, smatram da je ovaj odgovor uz saglasnost predhodne ministrice Mikulec pisala dugogodišnja pomoćnica ministrice magistrica farmacije koja godinama sjedi na tom radnom mjestu i provodi nakaradnu politiku po pitanju farmaceutike. Odgovor sam dobio na tri pune stranice, pisalo se o svemu i svačemu samo ne o onome što sam pitao. Nakon konsultacije sa stručnjacima iz ove oblasti , sugerisano mi je da Rocarttrol treba dodati , da pored dvije prioritetne grupe pacijenata sa bubrežnom osteodistrofijom odnosno dijaliznih pacijenata i pacijentica sa postmenopauzalnom osteoporozom kod kojih je to pitanje prevencije, na listu apsoulutno treba uvrstiti pacijente kod kojih su paraštitne žlijezde koje regulišu metabolizam kalcijuma i fosfora hiruškim putem odstranjene ili boluju od hypoparatireoidizma nepoznatog porijekla. To znači da je proizvodnja parathormona svedena na minimum ili ga uopšte nema u organizmu. Ovakav metabolički status može životno ugroziti pacijenta i kao takvi moraju se staviti na listu pacijenata kojima je ovaj medikament neophodan obzirom da ga moraju doživotno koristiti. Broj pacijenata je u odnosu na ukupnu populaciju mali i ne bi predstavljao značajnije finansijsko opterćenje. I dalje ostajem i pokrećem inicijativu da se navedeni lijek stavi na esencijalnu listu lijekova.
Također sam postavio pitanje vezano za Ksarelto zašto se ne nalazi na listi lijekova. U odgovoru koji sam dobio također sam nezadovoljan a pogotovo iz razloga što mi daje mogućnost da sumnjam da je nakon mog poslaničkog pitanja naglo došlo do promjene te je 16.11.15' lijek Ksarelto vratio se na listu sa 25% finansiranja učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja sa obećanjem da će komisija imati slijedeću sjednicu 24.11.15'.godine gdje će opet konačno da razmisle o mogućnosti uvrštavanja ovog lijeka na B listu lijekova.
Sada opet pitam da li je lijek Ksarelto uvršten na B listu lijekova, da mi se dostavi sastav komisije za lijekove koja egzistira u ministarstvu zdravstva i koja je učestvovala u pravljenju navedenih lista, akti po kojima radi ova komisija ukoliko postoje, zatim svi zaprimljeni zahtjevi pacijenata za obezbjeđivanje Ksarelta u tretmanu plućne embolije a koje navode u odgovoru. Također tražim da mi se dostavi visina naknada koje primaju članovi komisije.

Proslijeđeno: