"Molim ministra obrazovanja da mi odgovori prema kojem pravilniku će se izvršiti prijem 400 uposlenika na konkursu, s obzirom na preporuku Ombudsmana za ljudska prava koju je dobila gospođa Aziza Marinković"

Zvonko Marić
Pitanje

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje:

"Na sjednici Vlade u maju ili junu razmatrali ste preporuku Omudsmana za ljudska prava koju je dobila gospođa Aziza Marinković. Naljubaznije molim ministra obrazovanja da mi odgovori prema kojem pravilniku će se izvršiti prijem 400 uposlenika na konkursu, ako se zna da je više nego jasno iz preporuke, kako je pravilnik diskriminatorski i nije u skladu sa zakonom."