Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade.