Upućujem inicijativu da se hitno izvrši inspekcijski nadzor na lokaciji Gornje Vlakovo , desno od puta ispod razrušenog hotela. Prijavom građana na ovoj lokaciji primjećene su radnje odlaganja otpadnog materijala ( plastika, stari namještaj i slično ) koj

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu da se hitno izvrši inspekcijski nadzor na lokaciji Gornje Vlakovo , desno od puta ispod razrušenog hotela. Prijavom građana na ovoj lokaciji primjećene su radnje odlaganja otpadnog materijala ( plastika, stari namještaj i slično ) koji se trenutno prekriva zemljom koja se takođe doprema na ovu lokaciju. Ove radnje se vrše uz rad bagera što inicira na organiziranu aktivnost.

Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Ne