Inicijativa da se na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu, u plan koji donosi Vlada, razmotri i uvrsti podrška organizaciji Gimnazijade.