Zastupnička inicijativa “za održavanje tematske sjednice koja će donijeti rješenje za КК Bosna”.

Igor Stojanović
Inicijativa

Zastupnik Igor Stojanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za održavanje tematske sjednice koja će donijeti rješenje za КК Bosna”.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019