Inicijativa za izmještanje migranata sa ulica i raskrsnica u KS Već je bezbroj pitanja i inicijativa upućeno ovoj Skupštini po pitanjima migranata u Kantonu Sarajevo.