Može li mi se navesti iznos koji je utrošen isključivo na sponzorisanje objava i po kom osnovu su birane objave koje će biti sponzorisane?