Zastupnička inicijativa “da se Studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa prosjekom iznad 8 omogući prelazak iz statusa samofinansirajućih studenata u status studenata koji se finansiraju iz sredstava osnivača.