Zastupnička inicijativa da se obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za prevoz djece koja poohađaju Osnovnu školu „Sokolje“ i Osnovnu školu „Mustafa Busuladžić“.