Inicijativa da se izradi nova samostalna web stranica na kojoj bi bile objavljene sve obavijesti o javnim raspravama svih javnih organa Kantona Sarajevo.