Tražim imena svih direktora izvršnih direktora ovlaštenih lica svih JP,JKP,JU,

Backović Zaim
Pitanje

Tražim imena svih direktora izvršnih direktora ovlaštenih lica svih JP,JKP,JU, direkcija i svih firmi fondova i ustanova koja su u ingerenciji ministarstva, koje su struke i kopije njihovih diploma kojima su dokazivali stručnost, kao i kopije njihovih biografija, kao i pomočnika ministara, sekretara i rukovodioca sektora. Spisak svih redovno uposlenih na Univerzitetu u Sarajevu po fakultetima sa pozicijama na kojoj su i za udate sjevojačko prezime.