Zastupnička inicijativa da sve škole u KS. 2 puta godišnje - na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta, podnesu izvještaje o inkluzivnoj nastavi koji će biti razmatrani na SKS.