Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša

Zvonko Marić
Pitanje

Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi pojasni da li shodno članu 26. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  (Službene novine Kantona Sarajevo 19/17) pomenuto usklađivanje ugovora između etažnih vlasnika i upravnika podrazumjeva potpisivanje novog usklađenog ugovora?
2.    Da li je ministarstvo mimo inspekcije u stambenoj oblasti koja djeluje pri Upravi za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu poduzelo nadzor nad provedbom člana 26. stav (2) koji se odnosi na usklađivanje ugovora između upravnika i etažnih vlasnika? Ako nije, zašto nije? Ukoliko jeste, molim kratku informaciju o utvrđenom stanju?
3.    Imate li podatak koliko zgrada koristi podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika za poslove upravljanja i održavanja?
4.    Molim ministarstvo da mi pojasni da li između PRINUDNIH upravnika i etažnih vlasnika mora postojati ugovor shodno članu 25. budući da prinudni upravnik shodno članu 23. stav (5) ima ista prava i obaveze kao i izabrani upravnik?
5.    Kojim parametrima se ministarstvo rukovodi kada shodno članu 31. stav (2) određuje visinu naknade koja pripada prinudnom upravniku?
6.    Da li u skladu sa Zakonom, izbor novog pravnog lica za održavanje i servis lifta moraju izvršiti sami etažni vlasnici, ili umjesto njih to bez njihove odluke može uraditi predstavnik etažnih vlasnika?
7.    Molim da mi se dostavi spisak kandidata sa liste kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika za koje je ministarstvo u toku postojanja sistema upraviteljstva  utvrdilo da su im naknade za PEV date u protuzakonitom iznosu, bez obzira da li su vratili pomenute iznose ili ne?
8.    Molim da mi se dostave informacije o svakom kandidatu sa  liste kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika koji imaju više od 10 zgrada kao PEV, ukupnu korisnu površinu tih zgrada, te informacije o njihovom stalnom zaposlenju?
9.    Molim da mi se dostavi informacija koliko zgrada ima redovnog upravnika, te njihovu ukupnu korisnu površinu, kao i broj zgrada koji imaju prinudnog upravnika i njihovu ukupnu korisnu površinu?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2019