Zastupnička inicijativa i zastupničko pitanje vezano za dotrajale info panoe na teritoriji Kantona Sarajevo.

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić, na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu i postavio zastupničko pitanje vezano za dotrajale info panoe na teritoriji Kantona Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Februar, 2019