Smjena Upravnih odbora

Mirza Čelik
Inicijativa

Smjena Upravnih odbora

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Vezano za smjenu Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, obavještavamo Vas da je dana 18.01.2017. godine, Ministarstvo dostavilo Vladi Kantona Sarajevo, matrijal za razmatranje.

Odgovor: